Regulamin

Regulamin IV Edycji Konkursu Fotograficznego o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

§ 1 Przepisy ogólne

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego inspirowanego twórczością i życiem Stanisława Staszica pt.: „Staszic wokół nas” zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków oraz Studenckie Koło Naukowe „Zarządzanie” al. Mickiewicza 30, 30-059.
 2. Konkurs jest elementem towarzyszącym I Ogólnopolskiego Festiwalu im. Stanisława Staszica.
 3. Celem Konkursu jest przypomnienie osoby Stanisława Staszica, przedstawienie miejsc, obiektów związanych z jego działalnością, ale także promocja nauk technicznych i działań inżynierskich.
 4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży będących uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W Konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się fotografią, ale nie jest ona dla autora zdjęć sposobem zarobkowania.
 5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.ofss.agh.edu.pl należącej do Organizatora, funkcjonującego według Regulaminu serwisu.
 6. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.ofss.agh.edu.pl
 7. Wszelkie pytania należy kierować na adres: festiwal.staszica@gmail.com
 8. Konkurs rozpoczyna się 26 września 2016 roku i trwa do 4 listopada 2016 roku.
 9. Konkurs rozgrywany jest w jednej kategorii: kategoria open: dzieci i młodzież do 20. roku życia.
 10. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

§ 2 Przepisy dotyczące prac

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego inspirowanego twórczością i życiem Stanisława Staszica pt.: „Staszic wokół nas” zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków oraz Studenckie Koło Naukowe „Zarządzanie” al. Mickiewicza 30, 30-059.
 2. Konkurs jest elementem towarzyszącym I Ogólnopolskiego Festiwalu im. Stanisława Staszica.
 3. Celem Konkursu jest przypomnienie osoby Stanisława Staszica, przedstawienie miejsc, obiektów związanych z jego działalnością, ale także promocja nauk technicznych i działań inżynierskich.
 4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży będących uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W Konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się fotografią, ale nie jest ona dla autora zdjęć sposobem zarobkowania.
 5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.ofss.agh.edu.pl należącej do Organizatora, funkcjonującego według Regulaminu serwisu.
 6. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.ofss.agh.edu.pl
 7. Wszelkie pytania należy kierować na adres: festiwal.staszica@gmail.com
 8. Konkurs rozpoczyna się 26 września 2016 roku i trwa do 4 listopada 2016 roku.
 9. Konkurs rozgrywany jest w jednej kategorii: kategoria open: dzieci i młodzież do 20. roku życia.
 10. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego inspirowanego twórczością i życiem Stanisława Staszica pt.: „Staszic wokół nas” zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków oraz Studenckie Koło Naukowe „Zarządzanie” al. Mickiewicza 30, 30-059.
 2. Konkurs jest elementem towarzyszącym I Ogólnopolskiego Festiwalu im. Stanisława Staszica.
 3. Celem Konkursu jest przypomnienie osoby Stanisława Staszica, przedstawienie miejsc, obiektów związanych z jego działalnością, ale także promocja nauk technicznych i działań inżynierskich.
 4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży będących uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W Konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się fotografią, ale nie jest ona dla autora zdjęć sposobem zarobkowania.
 5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.ofss.agh.edu.pl należącej do Organizatora, funkcjonującego według Regulaminu serwisu.
 6. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.ofss.agh.edu.pl
 7. Wszelkie pytania należy kierować na adres: festiwal.staszica@gmail.com
 8. Konkurs rozpoczyna się 26 września 2016 roku i trwa do 4 listopada 2016 roku.
 9. Konkurs rozgrywany jest w jednej kategorii: kategoria open: dzieci i młodzież do 20. roku życia.
 10. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

§ 4 Jury i sposób oceny

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego inspirowanego twórczością i życiem Stanisława Staszica pt.: „Staszic wokół nas” zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków oraz Studenckie Koło Naukowe „Zarządzanie” al. Mickiewicza 30, 30-059.
 2. Konkurs jest elementem towarzyszącym I Ogólnopolskiego Festiwalu im. Stanisława Staszica.
 3. Celem Konkursu jest przypomnienie osoby Stanisława Staszica, przedstawienie miejsc, obiektów związanych z jego działalnością, ale także promocja nauk technicznych i działań inżynierskich.
 4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży będących uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W Konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się fotografią, ale nie jest ona dla autora zdjęć sposobem zarobkowania.
 5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.ofss.agh.edu.pl należącej do Organizatora, funkcjonującego według Regulaminu serwisu.
 6. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.ofss.agh.edu.pl
 7. Wszelkie pytania należy kierować na adres: festiwal.staszica@gmail.com
 8. Konkurs rozpoczyna się 26 września 2016 roku i trwa do 4 listopada 2016 roku.
 9. Konkurs rozgrywany jest w jednej kategorii: kategoria open: dzieci i młodzież do 20. roku życia.
 10. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

Jak dodać zdjęcie ?

Tak jak we wcześniejszych edycjach zdjęcia powinny przedstawiać Wielkopolskę w czterech porach roku. Mogą to być fotografie przedstawiające ciekawe, urokliwe miejsca, ale też wydarzenia plenerowe, imprezy. Zdjęcia nie musza być wykonane w 2018 r. ale powinny przedstawiać stan aktualny fotografowanych obiektów. Celem konkursu jest fotograficzne przedstawienie walorów Tczewa, a zwycięskie fotografie posłużą do wykonania kalendarza na 2018 rok. Konkurs ma charakter otwarty.

Zgłoś zdjęcie

Zgłoś zdjęcie

Tak jak we wcześniejszych edycjach zdjęcia powinny przedstawiać Wielkopolskę w czterech porach roku. Mogą to być fotografie przedstawiające ciekawe, urokliwe miejsca, ale też wydarzenia plenerowe, imprezy. Zdjęcia nie musza być wykonane w 2018 r. ale powinny przedstawiać stan aktualny fotografowanych obiektów. Celem konkursu jest fotograficzne przedstawienie walorów Tczewa, a zwycięskie fotografie posłużą do wykonania kalendarza na 2018 rok. Konkurs ma charakter otwarty.